Kompetence keramiky

Keramika ovládá všechny keramické výrobní procesy, počínaje zpracováním prášku vysokotlakým a nízkotlakým vstřikováním, dále lisováním za sucha a izostatickým lisováním.

Následné ekologické zpracování probíhá na CNC soustruzích a frézkách.

Po procesu slinování je možné mechanické zpracování pouze broušením diamantovými nástroji. Můžeme použít následující procesy:

  • Ploché broušení
  • Vnější kruhové broušení
  • Vnitřní kruhové broušení
  • Broušení bez hrotů
  • Honování (ploché honování, Superfinish, vnitřní honování)
  • Vrtání
  • Lapování
  • Leštění

Přesné obrábění broušením povoluje dodržování úzkých tolerancí podle DIN ISO 2768-mK nebo lepší.

Naše materiály:          

Oxid hliníku

Společnost Cermany používá v mnohých aplikacích oxid hliníku, tento materiál je velmi univerzální a v porovnání s jinými vysoce kvalitními keramikami porovnatelně cenově výhodnější, mnohonásobně cenově výhodnější než tvrdý materiál, což způsobuje podíl zřídkavé zeminy.

Oxid hliníku se vyznačuje velmi dobrou abrazivní odolností a je přibližně tak tvrdý jako diamant. Další výrazné vlastnosti jsou chemická odolnost, např. proti louhům a kyselinám, velmi vysoká odolnost proti teplotám.

Oxid hliníku disponuje vysokou vodivostí tepla.

Díky vysoké čistotě 99,7 % lze ještě jednou výrazně zlepšit také pevnost a odolnost proti korozi. Díky vysoké odolnosti proti průrazu, používá se oxid hliníku velmi často k elektrické izolaci.

Oxid zirkoničitý

Oxid zirkoničitý (dioxid zirkoničitý) se vyznačuje velmi vysokou pevností v ohybu a odolností proti nárazům. Z toho vyplývá, že je oxid zirkoničitý v porovnání s jinými vysoce výkonnými keramikami relativně „měkký“. Tím je materiál velmi zajímavý právě pro součástky v strojírenství a hodí se dobře jako protiklad pro ocel nebo tvrdý kov, např. jako luneta.

Oxid zirkoničitý je biokompatibilní a je tak vhodný pro oblast potravin, ale také pro medicínskou techniku.

Díky nízké tepelné vodivosti se používá oxid zirkoničitý také jako tepelný izolátor. Pomocí přibližně stejného modulu a stejného tepelného rozpínání jako ocel je logická montáž do skupin součástek pod tepelným zatížením.

Nitrid křemičitý

Univerzální materiál mezi vysoce výkonnými keramikami nabízí celou škálu výhod pro nejrůznější oblasti používání. Díky nízké hustotě je tento materiál velmi lehký, což je zajímavé právě v zařízeních s rotačními nebo otočnými pohyby. 

Nitrid křemičitý je podobný jako oxid hliníku velmi tvrdý a chemicky velmi odolný. V záležitostech odolností proti nárazům se přibližuje nitrid křemičitý oxidu zirkoničitému a lze jej najít například v kompletní výrobě strojů a zařízení, pokud vznikne více problémů najednou.

Největší výhodu představuje však vysoká teplota a odolnost proti změnám teploty. Proto lze najít tento materiál např. v indukčních zařízeních. Mimo to si zachovává nitrid křemičitý také až do teploty téměř 1000°C svou kompletní pevnost a vůbec se neroztahuje.