Svařovací technika

Polohovací kolíky

Keramické polohovací kolíky jsou extrémně odolné proti opotřebení, právě oproti velmi tvrdým druhům oceli, jako např. Usibor. Mimo to mají elektrickou izolaci a vyznačují se nepřilnavými účinky proti materiálu rozstříknutého při svařování. Keramika má zde mnohonásobně vyšší životnost oproti upevňovacím čepům z oceli nebo kalené oceli. Velikou výhodu dosahuje uživatel v oblasti zajištění kvality, protože odolnost proti opotřebení zaručuje dlouholeté konstantní tolerance svařovaných dílů karoserie. 

Svařování svařovaných centrovacích kolíků/matic

Keramické svařované centrovací kolíky poskytují uživateli mnohem vyšší životnost než ocelové kolíky. Keramika přesvědčí také zde vysokou odolností proti teplotám při konstantní tvrdosti a také pevností v ohybu a odolnost proti nárazům. Mimo to zamezíte přilnutí materiálu rozstříknutého při svařování. Především má přirozeně elektrické izolační vlastnosti.

Také zde existují nezvratné argumenty pro keramiku – kvalita a úspora nákladů. Při výstupkovém svařování s ocelovými kolíky a plastové izolaci se po krátké době „přilepí“ materiál rozstříknutý při svařování a kolík, to již dokáže ovlivnit proces. Horší je, že materiál rozstříknutý při svařování spálí izolaci. Elektrická izolace tak není více zaručena a vzniká vedlejší obvod. Proud pak neprotéká pouze přes výstupkovou matici, ale také přes kolík, co má výrazný vliv na kvalitu svařování.

Díky vysoké životnosti máte v ruce úsporu nákladů. Také zde způsobují doby prostojů způsobené výměnou kolíků a údržbou výrazné náklady.

A to již vůbec nemyslíme na to, co stojí reklamace při chybném svařování.

Svařování centrovacích objímek šroubů/čepů

Stejná problematika jako u svařování matic vzniká při svařování čepů nebo šroubů. Také zde záleží na elektrické izolaci, materiálu rozstříknutém při svařování a odolnosti proti opotřebení.

Plynové trysky

Keramické plynové trysky z nitridu křemičitého se vyznačují velmi vysokou životností. V protikladu k měděným tryskám se materiál rozstříknutý při svařování snadno odstraní. Tímto způsobem vzniká enormní výhoda s ohledem na náklady, protože se keramická tryska používá až 15 týdnů.

Tlakové kusy

Výrobci kuchyňských hrnců nebo velmi kvalitních plechových věder montují držadla pomocí odporového svařování. Zde se musí zamezit tomu, aby se zatlačil svařovaný výstupek do hrnce/vědra a byl vidět zevnitř. Zamezí se tomu tlakovými kusy z nitridu křemičitého. Společnost Ceramany vyrábí tlakové kusy specifické pro zákazníky vždy podle průměru produktu.

Svařované válečky

Při výrobě trubek se často v posledním pracovním kroku indukčně svaří trubka. Značí to, že nejpozději při tomto pracovním kroku se musí použít svařované válečky, které neruší indukční pole, nejsou tedy elektricky vodivé. Nitrid křemičitý se perfektně hodí pro toto používání a lze jej vyrábět s vynikající povrchovou kvalitou a velmi dobrou rozměrovou stálostí.

Izolace svařovací hlavy

Také v potravinářském průmyslu se svařuje. Zda kávové kapsle nebo kryty kelímků na jogurt, při všech obalech s krytem se svařuje. Značí to, že izolace svařovací hlavy musí mít příslušnou tepelnou stabilitu, mimo to musí být odolná také proti horké páře, aby odolala čisticímu procesu. Oxid zirkoničitý je vhodný materiál pro toto používání.

Svařovací podložka

Při svařování konců kabelů je potřebná tepelně stabilní podložka odolná proti tlaku. Podložky z nitridu křemičitého pracují v tomto procesu téměř bez opotřebení.

Pájecí podložka

Pájecí podložka má principiálně stejnou funkci jako svařovací podložka. Nitrid křemičitý je odolný proti pájení, teplotně stabilní a odolný proti opotřebení. Tyto podložky se používají např. při pájení ozubení z tvrdého kovu na listech pily.

Další používání ve svařovací technice jsou:

  • Rozvody drátu
  • Ochrana proti materiálu rozstříknutému při svařování/zajištění svařovací lázně
  • Plynové rozvody
  • Rozdělovač plynu
  • tepelná izolace
  • elektrická izolace